Kmo-Portefeuille

De KMO-portefeuille is een federale regeling die ondernemers een financiële tegemoetkoming biedt voor opleidingen. Het is bedoeld om bedrijven te helpen hun werkzekerheid te verbeteren, hun kennisbasis uit te verbeteren en opleidingsniveaus te verbeteren. De KMO-portefeuille biedt subsidies voor opleidingen voor zelfstandigen en kmo's, het legaliseren van opleidingskredieten en de aankoop van opleidingsmateriaal.

Zelfstandige ondernemers kunnen financiële steun krijgen voor opleidingen door een subsidie ​​aan te vragen van de KMO-portefeuille. Kmo's kunnen ook gedeeltelijk een beroep doen op subsidiering voor opleidingen, maar er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan deze subsidies. Zo moet kmo's de vereiste opleiding bevatten om een ​​bedrijf te laten groeien en dat er een bepaalde impact zal zijn.

Daarnaast biedt de KMO-portefeuille ook de mogelijkheid om opleidingskredieten te volgen. Ondernemers kunnen 50 procent van de kosten van hun opleidings- of opleidingsmateriaal terugvragen bij de KMO-portefeuille. Dit krediet is terug te betalen over vijf jaar.

aanbieding biedt de KMO-portefeuille ook de mogelijkheid om opleidingsmateriaal aan te schaffen. Ondernemers kunnen financiële steun krijgen voor de aanschaf van materiaal zoals computers, laptops, audio-apparatuur of boeken. Ook hier geldt een aantal voorwaarden.

Vanuit de KMO-portefeuille bieden deze financiële tegemoetkomingen een eerlijke kans om te groeien en meer te leren. Ook voor kmo's biedt de KMO-portefeuille de kans om opleidingen te volgen die noodzakelijk zijn om hun bedrijf te laten groeien. Dus als u als ondernemer wilt investeren in uw toekomstig potentieel, dan kunt u een beroep doen op de KMO-portefeuille om u te helpen.